html site builder

ขนมหม้อแกง

ต้นตำรับแห่งความอร่อย หอม รสชาดกลมกล่อม ชวนให้หลงไหล คู่ควรแห่งความเป็นของฝากอันสุดประทับใจ มีให้ลิ้มลองหลากหลายหน้า 

ผลิตภัณฑ์ของฝากอื่นๆ อีกมากมายกว่า 500 ชนิด ในร้านแม่กิมไล้

สาขาไร่ส้ม