о͹

 

   
ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

 

 

ขนมหม้อแกงหอมเจียว ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองกรอบ ฝอยทองสด ลูกตาลเชื่อม

ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ทองเอก เสน่ห์จันทน์ จ่ามงกุฏ มะพร้าวแก้ว มะพร้าวแก้ว

อาลัว ข้าวเหนียวตัด สังขยา ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ข้าวเหนียวแก้ว ขนมชั้นใบเตย

ข้าวฟ่างกวน ข้าวเหนียวแดง กาละแม กาละแม ข้าวตู ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

         
ขนมงาอ่อน          
 

ผลิตภัณฑ์ของฝากอื่นๆ อีกมากมายกว่า 500 ชนิด ในร้านแม่กิมไล้ 

Copyright © 2010 maekimlai-raisom All rights reserved.