ขนมทองหยิบ

ขนมโบราณที่อยู่ในชุดของขนมที่ใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ขึ้นต้นด้วยทองซึ่งมีลักษณะและสีคล้ายกัน ทั้งทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ดังนั้น เมื่อนำมาใช้ในพิธีจะใช้เป็นชุดทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะถือเคล็ดที่ชื่อขนมขึ้นต้นด้วยทอง แล้ว ยังถือเคล็ดชื่อต่อท้ายคือหยิบ ซึ่งหมายถึง หยิบเงิน หยิบทองอันจะนำไปสู่ความร่ำรวยต่อไป

   
ทองหยิบ

 

 

ขนมหม้อแกงหอมเจียว ทองหยอด ฝอยทองกรอบ ฝอยทองสด ลูกตาลเชื่อม ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน

ทองเอก เสน่ห์จันทน์ จ่ามงกุฏ มะพร้าวแก้ว มะพร้าวแก้ว อาลัว

ข้าวเหนียวตัด สังขยา ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ขนมชั้นใบเตย ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

ข้าวฟ่างกวน ข้าวเหนียวแดง กาละแม กาละแม ข้าวตู ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

         
ขนมงาอ่อน          
 

ผลิตภัณฑ์ของฝากอื่นๆ อีกมากมายกว่า 500 ชนิด ในร้านแม่กิมไล้ 

Copyright © 2010 maekimlai-raisom All rights reserved.