ขนมทองหยอด

ขนมโบราณชนิดหนึ่งซึ่งท่านผู้หญิงวิชเยนทร์ หรือนามเดิม มารี นินยา เดอ กีย์มาร์ เชื้อสายญี่ปุ่น – โปรตุเกส ภรรยาเจ้าพระยาวิชเยนทร์ (นามเดิมคอนสแตน ติน ฟอลคอลชาวกรีก) ท่านผู้หญิงวิชเยนทร์ มีตำแหน่งเป็นท้าวทองกีบม้า เป็นตำแหน่ง ผู้ปรุงอาหารหลวงโดยท่านได้นำเอาความรู้ที่มีมาแต่เดิมผสมผสานกับความรู้ท้องถิ่น
ปรุงแต่งอาหารขึ้นใหม่ จนเป็นที่รู้จัก คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง (เดิมชาวโปรตุเกส กินกับเนื้อย่างเป็นอาหารคาว) นับเป็นขนมชั้นดี ใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ซึ่งคนไทยเรายังถือ เคล็ดกันอยู่จึงใช้ขนมที่ขึ้นต้นด้วยทอง เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลตามชื่อขนม

   
ทองหยอด

 

 

ขนมหม้อแกงหอมเจียว ทองหยิบ ฝอยทองกรอบ ฝอยทองสด ลูกตาลเชื่อม ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน

ทองเอก เสน่ห์จันทน์ จ่ามงกุฏ มะพร้าวแก้ว มะพร้าวแก้ว อาลัว

ข้าวเหนียวตัด สังขยา ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ขนมชั้นใบเตย ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

ข้าวฟ่างกวน ข้าวเหนียวแดง กาละแม กาละแม ข้าวตู ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

         
ขนมงาอ่อน          
 

ผลิตภัณฑ์ของฝากอื่นๆ อีกมากมายกว่า 500 ชนิด ในร้านแม่กิมไล้ 

Copyright © 2010 maekimlai-raisom All rights reserved.